Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Adam Čabla, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 291 240 Kč
Registrační číslo F4/9/2012
Číslo zakázky: IG410062

Projekty řešitele