Ing. Adam Čabla, Ph.D.

Projekty řešitele:

Doba nezaměstnanosti po krizi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)