A machine-learning and other non-conventional approaches to survival time-event predicting: an innovation of established methodology and application to rare events of various provenience

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 1 149 984 Kč
Registrační číslo 18/2021
Číslo zakázky: ES410060

Projekty řešitele