Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových měr v české koruně

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Michal Šára
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 147 740 Kč
Registrační číslo 46/2015
Číslo zakázky: IG410035

Projekty řešitele