Ing. Michal Šára

Projekty řešitele:

Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových měr v české koruně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)