Chování estimátorů založených na L-momentech pro výběry z konečného souboru

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: Ing. Jiří Vohlídal
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 47 000 Kč
Registrační číslo 1814-G5a/2003
Číslo zakázky: ÚD410023

Projekty řešitele