Ing. Jiří Vohlídal

Projekty řešitele:

Chování estimátorů založených na L-momentech pro výběry z konečného souboru
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)