Ing. Jiří Vohlídal

Projekty řešitele:

Chování estimátorů založených na L-momentech pro výběry z konečného souboru
FRVŠ
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)