Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Ing. Lubomír Hanusek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 18/04
Číslo zakázky: IG410064

Projekty řešitele