Ing. Lubomír Hanusek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)