Ing. Lubomír Hanusek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)