Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Michal Gerthofer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 351 520 Kč
Registrační číslo 70/2016
Číslo zakázky: IG410036

Projekty řešitele