Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Jan Fojtík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 261 740 Kč
Registrační číslo F4/16/2017
Číslo zakázky: IG410017

Projekty řešitele