Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternatívních statistických technik v ekonomických aplikacích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Mgr. Ing. Tomáš Marcinko, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 242 780 Kč
Registrační číslo F4/128/2014
Číslo zakázky: IG410034

Projekty řešitele