Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Mgr. Lukáš Pastorek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 401 410 CZK
Registrační číslo F4/17/2013
Číslo zakázky: IG410023x

Projekty řešitele