Mgr. Lukáš Pastorek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)