Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Karel Helman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 54 880 Kč
Registrační číslo F4/21/2010
Číslo zakázky: IG410010

Projekty řešitele