Ing. Karel Helman, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)