Ing. Karel Helman, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)