Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: RNDr. Samuel Flimmel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 450 780 Kč
Registrační číslo F4/17/2017
Číslo zakázky: IG410027

Projekty řešitele