RNDr. Samuel Flimmel, Ph.D.

Projekty řešitele:

Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)