Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Ondřej Sokol, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 655 740 Kč
Registrační číslo F4/58/2017
Číslo zakázky: IG403027

Projekty řešitele