Ing. Ondřej Sokol

Projekty řešitele:

Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)