Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Ondřej Sokol, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 588 940 Kč
Registrační číslo F4/19/2019
Číslo zakázky: IG403039
Projekt je zaměřen na problematiku modelování a aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách.
Cíle projektu jsou dvojího druhu: teoretické, tj. odvození teoretických vlastností modelů s nepozorovatelnými faktory se zaměřením na využití v klasifikačních úlohách, a aplikační, tj. využití získaných i známých teoretických poznatků pro klasifikační úlohy zatížené nepozorovatelnými faktory.

Projekty řešitele