Analýza výuky matematiky na gymnaziích a středních a vysokých školách ekonomic. Zařízení

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 20216
Číslo zakázky: GŠ408093