doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc.

Projekty řešitele:

Software MATHEMATICA a inovace studijních programů katedry matematiky VŠE
FRVŠ
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)

Analýza výuky matematiky na gymnaziích a středních a vysokých školách ekonomic. Zařízení
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)

Přijímací zkouška z matematiky na ekonomických fakultách s ohledem na výuku na SŠ a potřeby VŠ
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)