doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc.

Projekty řešitele:

Software MATHEMATICA a inovace studijních programů katedry matematiky VŠE
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Analýza výuky matematiky na gymnaziích a středních a vysokých školách ekonomic. Zařízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Přijímací zkouška z matematiky na ekonomických fakultách s ohledem na výuku na SŠ a potřeby VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)