Software MATHEMATICA a inovace studijních programů katedry matematiky VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 234 000 Kč
Registrační číslo 1803-F5a/2003
Číslo zakázky: ÚD408023