Přijímací zkouška z matematiky na ekonomických fakultách s ohledem na výuku na SŠ a potřeby VŠ

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 1159 F4
Číslo zakázky: ÚD408918