Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky

Řešené projekty

Statistická přejímka měřením - ekonomická hlediska
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Opravná statistická přejímka měřením
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Software MATHEMATICA a inovace studijních programů katedry matematiky VŠE
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Ekonomické aspekty statistických přejímek
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Analýza výuky matematiky na gymnaziích a středních a vysokých školách ekonomic. Zařízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Přijímací zkouška z matematiky na ekonomických fakultách s ohledem na výuku na SŠ a potřeby VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)