Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 200 000 Kč
Registrační číslo 19/03
Číslo zakázky: IG408033

Projekty řešitele