doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)