doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)