Statistická přejímka měřením - ekonomická hlediska

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 797 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0115
Číslo zakázky: GA408016

Projekty řešitele