prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc.

Projekty řešitele:

Statistická přejímka měřením - ekonomická hlediska
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Opravná statistická přejímka měřením
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Ekonomické aspekty statistických přejímek
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)