prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc.

Projekty řešitele:

Statistická přejímka měřením - ekonomická hlediska
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)

Opravná statistická přejímka měřením
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)

Ekonomické aspekty statistických přejímek
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)