Opravná statistická přejímka měřením

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 598 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1337
Číslo zakázky: GA408013