Ekonomické aspekty statistických přejímek

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 86 000 Kč
Registrační číslo GA402/98/1486
Číslo zakázky: GA408018