Dynamické modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Bc. Petra Zýková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 386 500 Kč
Registrační číslo F4/29/2020
Číslo zakázky: IG403030
Cílem projektu je rozvoj teorie dynamických modelů hodnocení efektivnosti a výkonnosti produkčních jednotek. Specializovanými modely pro tento účel jsou modely analýzy obalu dat. Projekt se bude zaměřovat na možnost použití dynamických DEA modelů s krátkou a dlouhou pamětí, což je nová třída modelů v rámci DEA. Dále budou zkoumány síťové DEA modely, a v této oblasti budou navrženy modifikace stávajících modelů, které se pokusí odstranit jejich nedostatky. Pro kompletní uspořádání efektivních jednotek budou navrženy algoritmy, které kombinují standardní DEA metodologii a modely teorie vícekriteriálního rozhodování. Projekt se bude zaměřovat i na praktickou stránku, tj. aplikace a ověření navržených modelů na reálných datech v různých oblastech ekonomiky.

Projekty řešitele