Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Bc. Petra Zýková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 370 300 Kč
Registrační číslo F4/20/2018
Číslo zakázky: IG403018

Projekty řešitele