Ukazatele trhu práce v době ekonomické krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 172 550 Kč
Registrační číslo 28/2011y
Číslo zakázky: IG404021y

Projekty řešitele