Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 63/2016
Číslo zakázky: IG403036