Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 779 200 Kč
Registrační číslo 63/2016
Číslo zakázky: IG403036