Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 544 000 CZK
Registrační číslo 23-06139S
Číslo zakázky: GA403013