Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F4/27/2020
Číslo zakázky: IG403020