Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Simona Macková
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 497 710 Kč
Registrační číslo F4/60/2018
Číslo zakázky: IG403038

Projekty řešitele