Ing. Simona Macková

Projekty řešitele:

Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)