Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Mgr. Nataliya Soldatyuk
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 606 020 CZK
Registrační číslo F4/58/2014
Číslo zakázky: IG403024x

Projekty řešitele