Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Jan Melechovský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 582 000 Kč
Registrační číslo P402/12/P635
Číslo zakázky: GA403022

Projekty řešitele