Ing. Jan Melechovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)