Ing. Jan Melechovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)