Modelování a analýza síťových ekonomických systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 973 480 CZK
Registrační číslo F4/42/2021
Číslo zakázky: IG403011
Novodobé ekonomické systémy často vykazují podobu komplexních struktur, jejichž části jsou typicky významně provázány. Různé úrovně vztahů mezi subjekty pak vytváří názornou síťovou strukturu, která je akcelerována jejich dynamickým, rychle se měnícím, vývojem. Tento vývoj je doprovázen, respektive podporován, koordinačně-kooperativními vztahy, přítomností neurčitých, rizikových procesů, či multifaktorovostí rozhodovacích mechanismů. Cílem projektu je takové systémy, či jejich části, správně popsat, identifikovat, a následně modelovat, respektive optimalizovat za účelem jejich efektivního fungování v ekonomice, respektive společnosti. Za tímto účelem budou využity vybrané koncepty teorie rozhodování, teorie grafů, teorie her, teorie fuzzy množin, simulační techniky či stochastické procesy. Předmětem zájmu kreativního kolektivu zkušených akademických pracovníků, doktorandů a studentů magisterského studia budou jak hmotné síťové systémy – dodavatelské řetězce, podnikové (produkční), energetické, zdravotnické či stravovací, tak abstraktní – finanční, potažmo ekonomické. Realizace výzkumného záměru projektu tak slibuje poskytnutí modelového rámce sloužícího k nastavení procesů či jejich zefektivnění v rámci složitějších ekonomických struktur, což slibuje významný dopad do ekonomické praxe.