Ing. Adam Borovička, Ph.D.

Projekty řešitele:

Modelování a analýza síťových ekonomických systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Soft metody pro ekonomickou analýzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)