Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 720 000 Kč
Registrační číslo F4/57/2017
Číslo zakázky: IG403017