Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti

Věda a výzkum