Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy

Věda a výzkum