prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

Projekty řešitele:

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)