prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

Projekty řešitele:

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Trénink "Academic Writing" pro doktorandy
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Otvíráme studentům cestu ke kvalitní vědě
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)