Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů

Věda a výzkum